MALIEB, s.r.o.

Spoločnosť MALIEB, s.r.o. sa zameriava na výrobu komponentov pre stavebné stroje.

Zámerom firmy je zabezpečovať a zvyšovať pridanú hodnotu pri zvýšení kvality svojich výrobkov. Tento strategický cieľ podporujeme troma hlavnými smermi, čiže podpornými cieľmi, a to:

  • stať sa spoľahlivým, kvalitným a konkurencieschopným výrobcom komponentov a súčiastok zemných strojov
  • stabilizácia trhovej pozície a následné rozširovanie odbytových možností na zahraničných trhoch, hlavne trhoch EÚ, ktoré sa vyznačujú vyšším stupňom modernizácie

Príklady z našej produkcie:

Výrobok Spodný rám - podvozok