Výrobné technológie

V našej výrobnej prevádzke pracujeme s nasledovnými technológiami:

 • Príprava materiálu
  • Pálenie laserom – CNC
  • Pálenie plazmou – CNC
  • Pálenie plameňom – NC
  • Ručné pálenie plameňom
  • Ručné pálenie hrán
  • Ručné obrusovanie
  • Trieskanie plechov
  • Kompletovanie (kompletácia položiek jednotlivých zvarencov na predpísané pracoviská)
  • Pílenie
  • Pílka pásová NC
  • Pílka okružná
  • Pílka rámová

 

 • Tvárnenie
  • Ohýbanie – ohraňovanie
  • CNC ohraňovací lis COT 160
  • CNC ohraňovací lis DURMA 600
  • Ohraňovací lis CTO 400T
  • Rovnanie
  • Rovnací lis CDN 400
  • Rovnačka plechov
  • Zakružovanie

 

 • Mechanické opracovanie (mech. opracovanie položiek a hotových dielcov)
  • Horizontálna vyvŕtavačka WHN 90
  • Horizontálna vyvŕtavačka WHN 100
  • Horizontálna vyvŕtavačka WHN 130
  • Horizontálna vyvŕtavačka WHN 160
  • Horizontálna vyvŕtavačka WHN 130 CNC
  • Horizontálna vyvŕtavačka PAMA 150 CNC
  • Obrábacie centrum
  • Frézovačky
  • Univerzálna
  • Zvislá
  • Portálová
  • Hobľovačky
  • Hobľovačka dvojstranná HD 12
  • Hobľovačka dvojstranná HD 20
  • Sústruhy
  • Sústruh hrotový SU 50
  • Sústruh hrotový SUR 350
  • Sústruh NC SPT 32
  • Vŕtačky
  • Vŕtačka stĺpová VS 20
  • Vŕtačka radiálna VR 40
  • Vŕtačka radiálna VR 50
  • Vŕtačka súradnicová NC

 

 • Zámočnícke práce
  • Spínanie, skladanie zváraných konštrukcií
  • Obrusovanie položiek a hotových dielcov
  • Rezanie závitov
  • Rysovanie

 

 • Zváranie (Zváracie pracoviská vybavené zváracími polohovadlami a zváracími zdrojmi MAG)

 

 • Povrchová úprava
  • Striekanie – lakovanie
  • Tmelenie – brúsenie
  • Konzervovanie

 

 • Kontrola
  • Vizuálna kontrola zvarov
  • Kontrola zvarov ultrazvukom
  • 3D kontrola po mechanickom opracovaní
  • Kontrola po povrchovej úprave